homepage YvRA Yvo van Regteren Altena -> Proeven -> Champagne -> Indrinken tour...
Indrinken

Indrinken

Op basis van het champagneverbruik van vorig jaar lijkt de wereld en masse te zijn gaan trainen voor de millenniumwisseling. In 1998 werden er in totaal 292.458.092 flessen champagne verscheept en dat is een toename van 23 miljoen flessen ten opzichte van het jaar ervoor. Ruim 60% van de totale champagne-opbrengst verdwijnt via 179.004.406 flessen in Franse monden. In vergelijking met 1997 dronken de Fransen ruim 8% meer dan het jaar ervoor. De belangrijkste markten in de Europese Unie lieten ook een stijgende afzet zien van 8,3%. In de rest van de wereld was de toename met zelfs 10,9%. Groot-Brittannië blijft na Frankrijk het belangrijkste afzetgebied. Duitsland, Amerika en België volgen en ook een dun bevolkt land als Zwitserland staat in de top acht van grootgebruikers. De Zwitsers en de Italianen verbruiken vier maal zoveel champagne als de Nederlanders, al nam ook hier de verkoop met bijna 5% toe. In de Champagne ziet men de millenniumwisseling zonder zorgen tegemoet. Dankzij de gestabiliseerde druivenprijs en het vrijgeven van de reserves uit de oogstjaren 1992, 1993 en 1994 zijn de voorraden ruim voldoende om aan de wereldwijde stijging van de vraag te beantwoorden.

Champagne verbruik:
Frankrijk 179.004.406
Engeland 24.247.123
Duitsland 19.312.910
Amerika 16.949.417
België 9.474.456
Zwitserland 8.387.721
Italië 8.157.053
Nederland 2.370.322

BRON: Informatiecentrum van de Champagnewijn

199606

Wines & Whiskies