homepage YvRA Yvo van Regteren Altena -> Media -> Fotografie -> Klikken met Klassiekers tour...
Klikken met Klassiekers

Klikken met Klassiekers

In de jaren tachtig werden zowel Hifi-apparatuur als fototoestellen ontdaan van hun zilverkleurige behuizing. Zwart moest de air van gedegen kwaliteit en professionalisme onderstrepen. Maar aan de dictatuur van zwart maakte Sony met zijn in duikergeel gehulde Walkmans een einde en de laatste jaren heeft zwart het veld verder moeten ruimen voor weer zilverkleurige varianten. Niet alleen wat kleurstelling maar ook wat vorm betreft gaan veel fabrikanten weer terug naar af. In Japan leek de afgelopen vijf jaar het afronden van de hoeken tot wet verheven. In alle designgeledingen deed het fenomeen zich voor: van Mazda tot Mitsubishi, van portable cd-speler tot camera's. Ook Canon ging in de designkoorts mee en liet de Italiaan Luigi Collani een aantal organisch gevormde camera's maken. Maar met de EOS 50 heeft Canon het gebod van de ronde hoeken doorbroken. Deze zilverkleurige camera, die wordt geafficheerd als 'nieuwe klassieker', doet denken aan de in het midden van de jaren zeventig gevierde modellen van de Minolta SRT, de Nikkormat FTN en de Olympus OM I. Indertijd golden deze robuuste toestellen als het summum van fotografisch design. Het is te hopen dat de uitvoering van de EOS niet alleen andere camerafabrikanten zal inspireren maar ook zijn invloed doet gelden bij het design van een nieuwe generatie Japanse en westeuropese vierwielers.

199601/02

Extravaganza!, gesigneerd naslagwerk door YvRA. Yvra1958, l'essence de l'essence