YvRA Yvo van Regteren Altena-> Leveranciers-> Floresteca   

--------------
floresteca.nl


help
home begin

Floresteca

Herengracht 221
1016 BG Amsterdam

telefoon: +31 (0)20 522 44 54

telefax: +31 (0)20 624 27 68

Website: http://www.floresteca.nl/

Leverancier van: Sociale en ecologische verantwoordelijke hoge kwaliteit teakhout

Teak

Floresteca is met 1.200 medewerkers en een productieareaal van 20.000 hectare de grootste particuliere teakplantage terwereld. Tectona grandis is de latijnse benaming voor teak.

Investeren in Milieu Environmental Investments

De missie van Floresteca is het produceren en op de markt brengen van hoge kwaliteit teakhout met inachtneming van sociale en ecologische verantwoordelijkheid om zo optimaal mogelijk rendement te genereren.

Investeren in Brazilië

Floresteca is gespecialiseerd in grootschalige teakteelt en de verwerking van teakhout in drogerijen en zagerijen. De bosbouwprogramma's van Floresteca zijn gecertificeerd door de FSC, SGS en ISO-14001. Floresteca heeft verder als enige teakonderneming ter wereld het Duitse T V-milieukeurmerk. Floresteca financieert via de Floresteca Foundation diverse ontwikkelings- en scholingsprojecten in Brazilië.

Land in Brazilië

De plantgebieden van Floresteca liggen in Centraal-West Brazilië in de staat Mato Grosso, een gebied met een hoge werkloosheid en een grote sociale en maatschappelijke achterstand. De teakplantages van Floresteca bieden de lokale Brazilianen goedbetaald, veilig, schoon en eerlijk werk. Zo biedt het huidige areaal structurele werkgelegenheid aan 1.200 werknemers. Indirect profiteren duizenden regiobewoners van de bedrijfsactiviteiten van Floresteca.

Bezit in Brazilië

Floresteca heeft veel grond in Brazilië.

FSC

Floresteca zal in de komende jaren doorgroeien naar een permanent productieareaal van 50.000 hectare. Floresteca heeft een heldere economische missie: het duurzaam produceren en op de markt brengen van hoge kwaliteit FSC-teakhout. Maar Floresteca biedt de natuur, het milieu en de mensen veel meer dan financiële resultaten. Het gaat om sustainable investments. Floresteca beschermt bedreigde natuurbossen en diersoorten door haar ecologisch beleid. Door duurzame productie van plantageteakhout levert het bedrijf een verantwoord alternatief voor tropisch hout, zo je wilt tropical hardwood, uit natuurlijke bossen waardoor de druk op de bedreigde tropische natuurbossen vermindert. Bovendien draagt de beplanting structureel en substantieel bij aan de CO2-vastlegging

Floresteca biedt de natuur, het milieu en de mensen veel meer dan financiële resultaten

SGS & FSC

Floresteca Brazilië heeft als enige beheerder van teakplantages onder meer de certificaten van het Forest Stewardship Council, ook bekend als FSC, en SGS ketenverantwoordelijkheid.

ISO 14001

Betrouwbaar management en een goede bedrijfsvoering zijn van groot belang voor de continuïteit van Floresteca Brazilië.In 2005 is haar het ISO 14001-certificaat (nummer 324115626) toegekend. Deze internationaal erkende standaard bevestigt de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering van Floresteca Brazilië (www.iso.org).

T V: klimaatvriendelijkheid

In 2004 ontving Floresteca Brazilië uit handen van T V Süddeutschland Climate and Energy (www.tuev-sued.de), het eerste Sustainable Forestry-certificaat dat voldoet aan de eisen van het Kyoto-protocol en de FSC-criteria. Het toont aan dat de plantages van Floresteca Brazilië CO2vastleggen en klimaatvriendelijk zijn.

CO2

De aanplant van bomen betekent niet alleen de productie van waardevol teakhout met een hoog en veilig rendement. Het planten van bomen heeft een gunstig effect op beheersing van het klimaat, door het efficiënt vastleggen van het schadelijke broeikasgas CO2 (niet te schrijven als CO2). Per kubieke meter teakhout wordt 1 ton (duizend kilo) vastgelegd. Een hectare teak produceert minimaal 200 m twintigjarig hout. In termen van CO2betekent dat een fixatie van 200.000 kilo (200 ton) per hectare in 20 jaar. Floresteca levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de bestrijding van de effecten van schadelijke broeikasgassen.

Klimaatverandering

Klimaatverandering, mondiaal bekend als climate change, is een proces dat Floresteca actief tegengaat door te investeren in bomen. Investeren in teak is een environmental investment, ecological investment, agricultural investment en daarom sustainable investment.

Commodities

Teak wordt gezien als een hoog gewaardeerd commodity. Er is grote vraag naar deze houtsoort vanwege de grote duurzaamheid.

Tropisch hardhout

Tropisch hardhout is een agriculturele investering.

Floresteca Foundation

De Floresteca Foundation is een initiatief van Floresteca. De belangrijkste doelstelling van de Foundation is natuurbescherming door middel van duurzame gemeenschapsontwikkeling, wat in de toekomst dient te leiden tot een verbeterde levensstandaard binnen de leefgemeenschappen rondom Floresteca's plantages in de Braziliaanse Mato Grosso. Dit doel wordt onder meer bereikt via de opleiding van kinderen en analfabeten.

Vermeldingen:
Bingo op Bali
Canadese Sneeuw
Luxe in Luxemburg Brullende Bentley
Tropendroom
Natuur is niet zuur
Bratt, Claudia en U?
Italiaanse Sferen
Veelkoppig Genot
Panama op het Hoofd
Magistretti
Toekomst Geur
Handig Sprokkelen
Pio & Koala
Oog voor de Huid
Proeven in Zuid Scheren met een Rug Vluggertje Londen Eruit vliegen Broodje Deneuve